„Literatura i środowisko. Wstęp do ekopoetyki”

„Literatura i środowisko. Wstęp do ekopoetyki”. Takie zajęcia w dniu 21 marca zostały przeprowadzone w klasie 1HB. Warsztaty związane były z obchodzonym w marcu Miesiącem Języka Ojczystego. Autorką warsztatów jest studentka Wydziału Polonistyki UJ – Gabriela Mynarska. Celem zajęć było zaproszenie uczniów do dyskusji na temat tego jak literatura może odnosić się do kwestii środowiska naturalnego i jego obecnych problemów. Podczas zajęć licealiści interpretowali współczesne wiersze polskich poetów, zestawiając je ze zdjęciami, obrazami i informacjami na temat podejmowanych przez teksty problemów.

Nastpęne

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: