Marta Kittel o Deutsche Schüler Akademie

zso1_2013.jpg Moja szkoła umożliwiła mi udział w Deutsche Schüler Akademie. Dzińęki niej mogłam spńędziæ zeszłe lato nad malowniczym jeziorem. W prywatnej niemieckiej szkole spńędziłam 3 tygodnie. Deutsche Schüler Akademie jest mińędzynarodową akademią organizowaną dla uczniów ambitnych i pracowitych, którzy chcą doświadczyæ czegoś nowego. Wszyscy uczestnicy byli podzieleni na cztery zespoły, które realizowały tematy wcześniej podane i wybrane przez uczniów. Zajńęcia były oczywiście prowadzone w jńęzyku niemieckim. Mieliśmy możliwośæ poznania kultury i zwyczajów innych państw: Litwy, Łotwy, Estonii no i Niemiec. 
Szczegółowe informacje znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

 

zso1_2013.jpg Moja szkoła umożliwiła mi udział w Deutsche Schüler Akademie. Dzińęki niej mogłam spńędziæ zeszłe lato nad malowniczym jeziorem. W prywatnej niemieckiej szkole spńędziłam 3 tygodnie. Deutsche Schüler Akademie jest mińędzynarodową akademią organizowaną dla uczniów ambitnych i pracowitych, którzy chcą doświadczyæ czegoś nowego. Wszyscy uczestnicy byli podzieleni na cztery zespoły, które realizowały tematy wcześniej podane i wybrane przez uczniów. Zajńęcia były oczywiście prowadzone w jńęzyku niemieckim. Mieliśmy możliwośæ poznania kultury i zwyczajów innych państw: Litwy, Łotwy, Estonii no i Niemiec. 
Szczegółowe informacje znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

Wińększośæ czasu zajmowały nam kursy, jednak mieliśmy także sporo czasu wolnego. Zaskoczyła mnie różnorodnośæ propozycji spńędzenia tych wolnych chwil. Oprócz wycieczki do Berlina było wiele innych ciekawych zajńęæ, m.in kurs samoobrony, tańca, gotowania, kompleks boisk do naszej dyspozycji, bilard, rowery, sala dyskotekowa, sala i studio muzyczne,sale taneczne i komputerowe, hala sportowa, kajaki, łódki, różnorakie kółka-teatralne, prasowe, gry w terenie, małe kino, turnieje sportowe (w tym szachy), gra w zespole muzycznym, śpiew w chórze. Wszystkie te zajńęcia były dodatkowe-mogliśmy, ale nie musieliśmy z nich korzystaæ. Mieliśmy świetny kontakt z naszymi opiekunami, atmosfera pobytu była wspaniała. Jedzenie było przepyszne. Palce lizaæ! Jak w pińęciogwiazdkowym hotelu! Z niektórymi ludźmi z Polski i nie tylko utrzymuje kontakt do dziś, powstały nawet małe przyjaźnie.

Marta Kittel

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: