Nasi młodzi aktorzy grają w "Zemście"

Dnia 23 września nasi gimnazjaliści wybrali sińę do RCK na spektakl pt. “Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserii Teresy Okaj. W inscenizacji udział wzińęli m.in. uczniowie ILO i Liceum Plastycznego, członkowie grupy teatralnej TE-REG-REC, których wystńęp był próbą generalną przez wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Gra aktorska licealistów budziła podziw,  a ciekawe, autentyczne kostiumy urozmaiciły przedstawienie. Godne docenienia jest to, że uczniowie w wolnym czasie mają stycznośæ z teatrem. Potrzeba ukulturalniania sińę jest bardzo ważna, toteż cieszymy sińę, że mieliśmy możliwośæ obejrzeæ taki spektakl. Do naszych licealistów kierujemy słowa uznania 🙂 – Gimnazjaliści

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: