Noc Kina Francuskiego

Obrazy newsów: noc_fr.jpg  Co roku, frankofoni i frankofile, czyli ci, którzy znają i kochają jńęzyk francuski i związane z nim kultury, spotykają sińę z okazji światowego Dnia Frankofonii, przypadającego 20 marca. My również uczciliśmy to świńęto poprzez III Noc Kina Francuskiego, która odbyła sińę wczoraj w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu. W nocy udział wzińęło 29 uczniów naszej szkoły (gimnazjaliści i licealistki) oraz uczniowie G3 w Raciborzu, gdzie również nauczany jest jńęzyk francuski. W rozwinińęciu newsa zdjńęcia i wińęcej szczegółów. 
Obrazy newsów: noc_fr.jpg Co roku, frankofoni i frankofile, czyli ci, którzy znają i kochają jńęzyk francuski i związane z nim kultury, spotykają sińę z okazji światowego Dnia Frankofonii, przypadającego 20 marca. My również uczciliśmy to świńęto poprzez III Noc Kina Francuskiego, która odbyła sińę wczoraj wMiejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu. W nocy udział wzińęło 29 uczniów naszej szkoły (gimnazjaliści i licealistki) oraz uczniowie G3 w Raciborzu, gdzie również nauczany jest jńęzyk francuski. 

Nad przebiegiem Nocy czuwały panie: Marzena Mróz – kierownik Oddziału dla Dzieci w MiPBP w Raciborzu, Agnieszka Kowalczyk-Kudziarz – nauczycielka jńęzyka francuskiego w Gimnazjum nr 3 w Raciborzu i pomysłodawczyni I i II Nocy Kina Francuskiego oraz Joanna Kazimierczak – nauczycielka jńęzyka francuskiego w I LO w Raciborzu.

Program Nocy został tak ułożony, aby uczestnicy wykazali sińę aktywnością do końca, wińęc oprócz filmów przygotowano konkursy, oczywiście z nagrodami.

Pierwszy film „Faceci od kuchni” („Comme un chef”) z Jeanem Reno w roli głównej, wprowadził wszystkich w tajniki  francuskiej kuchni. I chociaż na ekranie dominowały wykwintne dania, podczas przerwy wszyscy zadowolili sińę… włoską pizzą.

Po degustacji przyszedł czas na konkurs. Uczniowie zostali podzieleni na sześcioosobowe grupy, a ich zadanie polegało na ułożeniu melodii do zdań pochodzących z filmu. Jury złożone z przedstawicieli obu szkół oceniało dodatkowo jeszcze ruch sceniczny, poprawnośæ jńęzykową, zgranie grupy i ogólne wrażenie. Trzeba przyznaæ, że grupy podeszły do sprawy  profesjonalnie i tylko szkoda, że teksty były zbyt krótkie.

Około północy zaproszono wszystkich na projekcjńę filmu „Pan od muzyki” („Les choristes”). Nie wiadomo tylko, czy to zbyt późna pora, czy też fabuła filmu spowodowała, że w niejednym oku pojawiła sińę łza. I kiedy wydawało sińę, że już wszyscy opadli z sił, kolejny konkurs (na przepis francuskich naleśników) przekonał organizatorów, że do końca jeszcze daleko. Młodzież szybko zregenerowała swoje siły i całkiem przytomnie obejrzała kreskówkńę  „Przygoda w Paryżu” („Un monstre à Paris”)

Było już około 4 nad ranem, kiedy uczestnicy zdecydowali sińę na obejrzenie jeszcze jednego filmu animowanego pt. „Kirikou et la sorcière”. Na wypoczynek nie pozostało wiele czasu, bo już o 7.15 czekały na nich świeżutkie croissanty. Jeszcze tylko rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród. Kolejna noc już za rok.

/M.M. i J.K./

Obrazy newsów: noc_fr07.jpg

Obrazy newsów: noc_fr08.jpg

Obrazy newsów: noc_fr10.jpg

Obrazy newsów: noc_fr12.jpg

Obrazy newsów: noc_fr18.jpg

Obrazy newsów: noc_fr19.jpg

Obrazy newsów: noc_fr20.jpg

Obrazy newsów: noc_fr23.jpg

Obrazy newsów: noc_fr25.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: