Rekrutacja do ZSO nr 1 w Raciborzu

Obrazy newsów: brazowa-szkola-licea.png Obrazy newsów: rekrutacja_lo.png Obrazy newsów: rekrutacja_lp.png

Obrazy newsów: rekrutacja_gim.png

Obrazy newsów: rekrutacja_ld.png

 O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor ZSO Nr 1 ze wzglńędu na wolne miejsca ogłasza rozpoczńęcie postńępowania uzupełniającego do Liceum dla Dorosłych

od 27 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00.

 


 

Dyrektor ZSO Nr 1 ogłasza rozpoczńęcie postńępowania uzupełniającego do nastńępujących oddziałów w I Liceum Ogólnokształcącego im J. Kasprowicza w Raciborzu:

Lp.

Oddział

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Liczba wolnych miejsc

1

Humanistyczny

jńęzyk polski, historia

3

2

Matematyczno-geograficzny

matematyka, geografia

2

3

Biologiczno-chemiczny

biologia-chemia

1

4

Chemiczno-biologiczny

chemia-biologia

4

1. Terminy postńępowania uzupełniającego:

  • składanie wniosków o przyjńęcie do klas pierwszych

 

            do 16 lipca 2014 r. do godz. 15:00,

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

            17 lipca godz. 12 :00, 

  • potwierdzenie przez kandydata woli przyjńęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

            21 lipca godz. 12:00,

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjńętych i nieprzyjńętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejscach

            21 lipca godz. 14:00.

2. Jeżeli szkoła nadal bńędzie dysponowała wolnymi miejscami, kolejna tura postńępowania uzupełniającego odbńędzie  sińę w nastńępujących terminach:

  • składanie wniosków o przyjńęcie do klas pierwszych

            do 25 sierpnia 2014 r. do godz. 15 :00,

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

            26 sierpnia godz. 12:00, 

  • potwierdzenie przez kandydata woli przyjńęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

            27 sierpnia godz. 12:00,

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjńętych i nieprzyjńętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejscach w szkole

            28 sierpnia godz. 14 :00.

 3.  Podczas postńępowania uzupełniającego obowiązują takie same kryteria jak podczas rekrutacji.

4.  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń  (I pińętro).

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: