Nowe książki angielskojńęzyczne w bibliotece

Biblioteka szkolna powińększyła swój ksińęgozbiór o kolejne książki oraz czasopisma w jńęzyku angielskim, które otrzymaliśmy z fundacji Pensylvannia Partnership Abroad, Ltd. Jest to wynik współpracy pomińędzy amerykańską organizacją a naszą szkołą. Znaczną ilośæ książek i czasopism otrzymaliśmy już w zeszłym roku.

Szczegółowy wykaz nowych książek znajdziesz klikając tutaj.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: