Nowy Samorząd Uczniowski wybrany!

Obrazy newsów: samorzad_2014.png 13 października br. odbyły sińę wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Obecnych było 606 z wszystkich 652 uczniów, co daje frekwencjńę równą 93%. Cieszy nas fakt, że każdy, kto przybył do szkoły, oddał swój głos, a jedynie 32 karty wyborcze (5%) były nieważne. Zwycińęzca – Patryk Belik z 2IM – uzyskał 36-procentowe poparcie z liczbą 221 głosów. Drugie miejsce – Karina Kittel z 2BC zdobyła 181 głosów, co stanowi 30% głosów. Później kolejno: Larysa Jóźwiak 2MH – 77 głosów i 13%, Tomasz Furgoł 3g2 – 60 głosów i 10% oraz Patryk Jaschek 3g2 35 głosów i 6%.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wińęc Patryk Belik, a jego zastńępcami: Karina Kittel oraz z ramienia gimnazjum Tomasz Furgoł. Zwycińęzcom serdecznie gratulujemy i życzymy udanej współpracy!

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: