Paweł Zeman laureatem ogólnopolskiego konkursu

zeman_zaj.jpg

15 maja 2012 rozstrzygnińęto ogólnopolski konkurs „Apprenons le français”. Jego celem było przygotowanie plakatu promującego naukńę jńęzyka francuskiego. Wśród najlepszych znalazł sińę również Paweł Zeman, uczeń Liceum Plastycznego.

Przyznając II miejsce Pawłowi, jury doceniło pomysłowośæ oraz technikńę wykonania pracy.

Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Europa Jńęzyków i Kultur oraz Liceum Plastyczne w Supraślu.

Zwycińęski projekt Pawła znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.

zeman_zaj.jpg

15 maja 2012 rozstrzygnińęto ogólnopolski konkurs „Apprenons le français”. Jego celem było przygotowanie plakatu promującego naukńę jńęzyka francuskiego. Wśród najlepszych znalazł sińę również Paweł Zeman, uczeń Liceum Plastycznego.

Przyznając II miejsce Pawłowi, jury doceniło pomysłowośæ oraz technikńę wykonania pracy.

Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Europa Jńęzyków i Kultur oraz Liceum Plastyczne w Supraślu.

 

zeman.jpg

 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: