Podsumowanie VIII Powiatowego Konkursu Jńęzyka Angielskiego dla Gimnazjum

Obrazy newsów: ang.png

Dnia 27 marca 2015 roku odbył sińę VIII Powiatowy Konkurs Jńęzyka Angielskiego dla Gimnazjum, którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. W Konkursie wzińęło udział 49 uczniów z gimnazjów w Raciborzu, a także powiatu raciborskiego i powiatów ościennych. Wyniki prezentujemy w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: ang.png Dnia 27 marca 2015 roku odbył sińę VIII Powiatowy Konkurs Jńęzyka Angielskiego dla Gimnazjum, którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. W Konkursie wzińęło udział 49 uczniów z gimnazjów w Raciborzu, a także powiatu raciborskiego i powiatów ościennych. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, test konkursowy składał sińę z 60 pytań jednokrotnego wyboru, sprawdzających znajomośæ gramatyki i leksyki. Sprawdzaniem prac zajńęło sińę Jury Konkursu, składające sińę z nauczycieli szkół uczestniczących w Konkursie.

W tym roku poziom był wysoki i niemal wszyscy uzyskali ponad 50% wymaganych punktów. Najwińęcej punktów, a tym samym pierwsze miejsca zdobyli:

 I miejsce – Małgorzata Szczepanek – Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu,

Opiekun: Sylwia Nowakowska

II miejsce – Agnieszka Ekiert – Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu,

Opiekun: W.E. Brusokas

III miejsce – Robert Mitko – Gimnazjum w Turzy śląskiej,

Opiekun: Ewa Czerwińska

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIÊKUJEMY
ZA UDZIAŁ W KONKURSIE
A ZWYCIÊZCOM I ICH OPIEKUNOM
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! 

Obrazy newsów: konkurs_ang_2015_01.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: