Dzień Otwarty w Liceum Plastycznym

Obrazy newsów: logo_lp.jpg W piątek 18 marca gościliśmy w naszej szkole gimnazjalistów zainteresowanych nauką w Liceum Plastycznym. W ramach Dnia Otwartego, mieli oni okazjńę zobaczyæ pracownie artystyczne, zapoznaæ sińę ze specyfiką szkoły, porozmawiaæ z uczniami i nauczycielami. Wydarzenie otworzył dyrektor szkoły, pan Wojciech Janiczko, który przywitał uczniów i opowiedział o tym jak wygląda nauka w Liceum Plastycznym, egzaminy wstńępne, a także jakie są możliwości na rynku pracy po ukończeniu takiej szkoły. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: logo_lp.jpg W piątek 18 marca gościliśmy w naszej szkole gimnazjalistów zainteresowanych nauką w Liceum Plastycznym. W ramach Dnia Otwartego, mieli oni okazjńę zobaczyæ pracownie artystyczne, zapoznaæ sińę ze specyfiką szkoły, porozmawiaæ z uczniami i nauczycielami. Wydarzenie otworzył dyrektor szkoły, pan Wojciech Janiczko, który przywitał uczniów i opowiedział o tym jak wygląda nauka w Liceum Plastycznym, egzaminy wstńępne, a także jakie są możliwości na rynku pracy po ukończeniu takiej szkoły.

Nastńępnie uczniowie wysłuchali wykładu pani Katarzyny Kwiotek “Przedmiot jako temat w sztuce”. Po ubiegłorocznej edycji, którą poświńęciliśmy zagadnieniu PORTRETU, program tegorocznego Dnia Otwartego skupiony był wokół tematu PRZEDMIOTU. Po krótkim wykładzie z historii sztuki, gimnazjaliści udali sińę na warsztaty rzeźbiarskie do pracowni pani Katarzyny Fober, oraz warsztaty malarskie, obejmujące również decoupage, prowadzone przez panią Martynńę Rejner. Ostatnim punktem programu były warsztaty graficzne, obejmujące grafikńę warsztatową, jak i komputerową, które poprowadził pan Michał Sitek. Wszystkim dzińękujemy za przybycie i wspaniały czas wspólnego tworzenia. Szczególne podzińękowania chcemy złożyæ panu Romanowi Szczasnemu z Gimnazjum nr 1 oraz jak zawsze zaangażowanej we wszelkie artystyczne poczynania klasie 3 LP za pomoc, entuzjazm i pasjńę!

Fotki z wydarzenia na Facebooku LPSmile.

Dzień Otwarty w Liceum Plastycznym

Obrazy: lp.png

W piątek 27 marca 2015 roku w naszej szkole odbył sińę Dzień Otwarty dla kandydatów do Liceum Plastycznego.  Zgromadzeni uczniowie na początku zostali zapoznani ze specyfiką szkoły, programem nauczania, informacjami na temat egzaminu wstńępnego, a nastńępnie uczestniczyli w warsztatach, których motywem przewodnim był portret. Szczegóły w rozwinińęciu newsa.

W piątek 27 marca 2015 roku w naszej szkole odbył sińę Dzień Otwarty dla kandydatów do Liceum Plastycznego.  Zgromadzeni uczniowie na początku zostali zapoznani ze specyfiką szkoły, programem nauczania, informacjami na temat egzaminu wstńępnego, a nastńępnie uczestniczyli w warsztatach, których motywem przewodnim był portret.

Na początku uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu z historii sztuki, na temat różnych sposobów portretowania w sztuce na przestrzeni wieków, który poprowadziła pani Katarzyna Kwiotek. Kolejnym etapem były warsztaty plastyczne z portretów z tworzonych z profili, prowadzone przez panią Martynńę Rejner. Nastńępnie pani Katarzyna Fober opowiedziała jak wyglądają w naszej szkole zajńęcia z rzeźby, po czym pan Michał Sitek poprowadził w pracowni komputerowej warsztaty „Photoshop na wesoło”. Na zakończenie zainteresowani uczniowie udali sińę do Instytutu Sztuki PWSZ, gdzie pani Gabriela Habrom-Rokosz przybliżyła jak wyglądają zajńęcia z podstaw fotografii i filmu, a zwłaszcza praca w ciemni i studiu fotograficznym. Przy aktywnym udziale uczniów Liceum Plastycznego, którzy opowiadali o szkole, gimnazjaliści chńętni do podjńęcia nauki w Liceum Plastycznym mieli nie tylko możliwośæ zobaczenia jak wyglądają pracownie, ale i same zajńęcia, poznania atmosfery panującej w szkole, oraz zadawania pytań zarówno nauczycielom przedmiotów artystycznych, jak i swoim rówieśnikom.

Obrazy newsów: do_lp_2015_1.jpg


Wybierz kategorię

%d bloggers like this: