Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14.10.2022r. w ZSO nr1 w Raciborzu. Zebranych licznie gości przywitała Dyrektor Pani Marzena Kacprowicz. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Starosta Raciborski Pan Grzegorz Swoboda, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz podziękował za ich trud i zaangażowanie w codzienną pracę. Wręczył także doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji. Listy gratulacyjne z rąk Pana Starosty otrzymali także nauczyciele, którzy w tym roku uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego. W gronie dostojnych gości była miedzy innymi Pani Poseł Gabriela Lenartowicz, która w swoim przemówieniu życzyła nauczycielom wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, entuzjazmu i pomysłowości w przekazywaniu wiedzy i pracy wychowawczej z młodzieżą. Słowa uznania skierował do nauczycieli także Poseł RP Pan Krzysztof Gadowski, życząc wielu sukcesów i satysfakcji
z wykonywanego zawodu. Pani Agnieszka Janiszewska-Podgórny odczytała list  śląskiego Kuratora Oświaty, natomiast radna powiatu raciborskiego pani Elżbieta Biskup złożyła życzenia w imieniu własnym i od Pani Senator Ewy Gawędy oraz Pana Adama Gawędy posła na sejm RP. Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży ZSO nr 1, która zaprezentowała kabaret pod tytułem „Rada Pedagogiczna” autorstwa nauczyciela dr. Jacka Molędy.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: