Program stypendialny Mecenat XVI

Obrazy: styp3.jpg

Raciborski Fundusz Lokalny ogłasza kolejną edycjńę programu stypendialnego. Program adresowany jest do młodzieży gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Kryteria jakie należy spełniæ, by ubiegaæ sińę o stypendium, są nastńępujące:

  1. Miejsce zamieszkania kandydata – Racibórz.
  2. Trudna sytuacja materialna rodziny.
  3. Wysoka średnia ocen za poprzedni rok szkolny, wyjątkowe osiągnińęcia ucznia.

Wnioski stypendialne oraz wszelkie informacje dotyczące stypendium można uzyskaæ w siedzibie Raciborskiego Funduszu Lokalnego w Raciborzu, przy ul. Rzeźniczej 8, tel. 32 418-15-93.

Wnioski należy składaæ w  siedzibie w/w funduszu, do dnia 19 września 2014roku.

Nastpęne

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: