REKRUTACJA 2015

R   E   K   R   U   T   A   C   J   A        2  0  1  5  
Obrazy: srebrne-liceum-2015.png 

30 czerwca o godz. 15.00 upływa termin dostarczenia, do szkoły I wyboru, świadectwa, wyników egzaminu gimnazjalnego i innych, wymaganych przez szkołńę, dokumentów. W przypadku braku wymienionych dokumentów, w szkole I wyboru, system nie przydzieli Was do żadnej placówki i pozostanie Wam udział w rekrutacji uzupełniającej.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: