śniadanie mistrzów

zaj_sniad.jpg

Laureatka Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego Vanessa Zwick została zaproszona na śniadanie Mistrzów w sali sejmiku śląskiego za osiągnińęcia w minionym roku szkolnym. Najzdolniejszych uczniów województwa wyróżnił wojewoda śląski oraz śląski kurator oświaty wrńęczając dyplomy oraz nagrody.

¯yczymy dalszych sukcesów.  

Zdjńęcia dostńępne są w rozwinińęciu newsa.     

zaj_sniad.jpg

Laureatka Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego Vanessa Zwick została zaproszona na śniadanie Mistrzów w sali sejmiku śląskiego za osiągnińęcia w minionym roku szkolnym. Najzdolniejszych uczniów województwa wyróżnił wojewoda śląski oraz śląski kurator oświaty wrńęczając dyplomy oraz nagrody.

¯yczymy dalszych sukcesów.        

img_05891.jpg

img_05871.jpg

img_05951.jpg

Nastpęne

Śniadanie Mistrzów

Śniadanie Mistrzów

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: