Sukces Eweliny Ploch w Olimpiadzie Języka Niemieckiego

W dniu 02.04.2022 r. odbył się finał ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Ewelina Ploch, jako jedyna z powiatu raciborskiego, reprezentowała naszą szkołę. Olimpiada przebiegała w trzech etapach: szkolnym, okręgowym oraz centralnym. Etap okręgowy podzielony był na egzamin pisemny, sprawdzający znajomość języka niemieckiego oraz część ustną, na której obowiązywała wiedza z wybranych szczegółowych zagadnień z literatury, historii, geografii, polityki i zjawisk kulturowych krajów niemieckiego obszaru językowego i wypowiedź na dany problem z „życia codziennego”. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, część ustna została przeprowadzona na platformie MS Teams. Znakomity wynik zapewnił Ewelinie kwalifikację się do finału, który w tym roku wyjątkowo został ograniczony do części ustnej i również przeprowadzony w formie zdalnej. Dzięki ciężkiej pracy i dużemu zaangażowaniu, naszej uczennicy udało się osiągnąć tytuł finalisty!

Osiągnięcie to zwalnia z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego i tym samym zapewnia uzyskanie 100% punktów z tej części oraz możliwość przyjęcia na wybrane kierunki studiów w pierwszej kolejności.

Ewelinie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: