Sukces na ogólnopolskiej olimpiadzie jńęzyka niemieckiego

zwick_zaj.jpg Vanessa Zwick, uczennica klasy Ifn została laureatką 35. Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego
W olimpiadzie wystartowało ponad 25 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W dniach 30.03-01.04.2012r. w Poznaniu, odbył sińę trzeci finałowy etap, w którym wzińęło udział 56 osób. Naszą szkołńę reprezentowała uczennica klasy I fn – Vanessa Zwick.
Wińęcej informacji znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.
zwick_zaj.jpg Vanessa Zwick, uczennica klasy Ifn została laureatką 35. Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego
W olimpiadzie wystartowało ponad 25 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W dniach 30.03-01.04.2012r. w Poznaniu, odbył sińę trzeci finałowy etap, w którym wzińęło udział 56 osób. Naszą szkołńę reprezentowała uczennica klasy I fn – Vanessa Zwick.

Finaliści, w czńęści ustnej, musieli wykazaæ sińę wiedzą z historii, geografii, polityki, kultury i literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W czńęści pisemnej uczestnicy pracowali nad tekstem o Aleksandrze Macedońskim.
Zdobywając tytuł laureata Vanessa zwolniona została z egzaminu maturalnego z jńęzyka niemieckiego otrzymując z tej czńęści maksymalną ilośæ punktów.
Serdecznie gratulujemy.
Opiekun: Sybilla Weleda Krńężlewska

zwick.jpeg

 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: