V Powiatowy Konkurs Jńęzyka Angielskiego dla Gimnazjum

konkurs.gif
Dnia 19 kwietnia 2012 roku odbył sińę V Powiatowy Konkurs Jńęzyka Angielskiego dla Gimnazjum, którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.
W Konkursie wzińęło udział 40 uczniów z gimnazjów w Raciborzu, a także powiatu raciborskiego i powiatów ościennych.

Wińęcej informacji znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.

konkurs.gif
Dnia 19 kwietnia 2012 roku odbył sińę V Powiatowy Konkurs Jńęzyka Angielskiego dla Gimnazjum, którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.
W Konkursie wzińęło udział 40 uczniów z gimnazjów w Raciborzu, a także powiatu raciborskiego i powiatów ościennych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Konkurs trwał 50 minut i składał sińę z 60 pytań jednokrotnego wyboru, testujących znajomośæ gramatyki i leksyki. Sprawdzaniem prac zajńęło sińę Jury Konkursu, składające sińę z nauczycieli szkół uczestniczących w Konkursie.

W tym roku poziom był bardziej wyrównany niż w latach ubiegłych i, co bardzo cieszy, niemal wszyscy uzyskali ponad 50% wymaganych punktów. Najwińęcej punktów, a tym samym pierwsze miejsca zdobyli:
I miejsce- Ewa Pabian – Gimnazjum nr 1 w Raciborzu- op. Wiesława Ewa Brusokas
II miejsce- Olga Pohl – Gimnazjum nr 1 w Raciborzu- op. Wiesława Ewa Brusokas

III miejsce- Bartosz Tański – Gimnazjum nr 1 w Raciborzu- op. Wiesława Ewa Brusokas

 

Wyniki konkursu
kliknij powyżej

Wszystkim uczestnikom dzińękujemy za udział w konkursie, a zwycińęzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy !!!

 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: