Vanessa Zwick laureatką Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego

zajzwmu.jpg

Vanessa Zwick uczennica klasy II fn została laureatką 36. Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego a Paulina Mucha uczennica klasy I mf finalistką. W olimpiadzie wystartowało ponad 25 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W finałowym, trzecim etapie wzińęły udział 52 osoby. Finaliści, w czńęści ustnej, musieli wykazaæ sińę wiedzą z historii, geografii, polityki, kultury i literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W czńęści pisemnej uczestnicy pracowali nad tekstem o śmierci Mozarta. Vanessa oraz Paulina zwolnione bńędą z egzaminu maturalnego z jńęzyka niemieckiego, za który otrzymają maksymalną ilośæ punktów.

Serdecznie gratulujemy.
Opiekunowie: Sybilla Weleda Krńężlewska, Ewelina Klein
Zdjńęcia znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

zajzwmu.jpg

Vanessa Zwick uczennica klasy II fn została laureatką 36. Olimpiady Jńęzyka Niemieckiego a Paulina Mucha uczennica klasy I mf finalistką.W olimpiadzie wystartowało ponad 25 tys. uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W finałowym, trzecim etapie wzińęły udział 52 osoby.Finaliści, w czńęści ustnej, musieli wykazaæ sińę wiedzą z historii, geografii, polityki, kultury i literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W czńęści pisemnej uczestnicy pracowali nad tekstem o śmierci Mozarta.Vanessa oraz Paulina zwolnione bńędą z egzaminu maturalnego z jńęzyka niemieckiego, za który otrzymają maksymalną ilośæ punktów.
Serdecznie gratulujemy.
Opiekunowie: Sybilla Weleda Krńężlewska, Ewelina Klein

l1120847_598x337.jpg

l1120849_598x337.jpg

pozna_2013_-_2_598x412.jpg

Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu
%d bloggers like this: