Dni Otwarte 2013

dni_zaj.jpg

Jak bardzo zależy naszym uczniom na zdobyciu dobrego wykształcenia i stworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole, pokazały Dni Otwarte, które odbyły sińę 25 i 26 marca oraz 10 kwietnia 2013 r. Nauczyciele i uczniowie ze wszystkich klas zaangażowali sińę w organizacjńę tego przedsińęwzińęcia. I trzeba przyznaæ – była to bardzo liczna grupa. Promocja szkoły przebiegała równolegle na XII Raciborskich Targach Edukacyjnych w Mińędzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz w budynku ZSO nr 1. Szczegóły oraz link do galerii znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

dni_zaj.jpg

Jak bardzo zależy naszym uczniom na zdobyciu dobrego wykształcenia i stworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole, pokazały Dni Otwarte, które odbyły sińę 25 i 26 marca oraz 10 kwietnia 2013 r. Nauczyciele i uczniowie ze wszystkich klas zaangażowali sińę w organizacjńę tego przedsińęwzińęcia. I trzeba przyznaæ – była to bardzo liczna grupa. Promocja szkoły przebiegała równolegle na XII Raciborskich Targach Edukacyjnych w Mińędzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz w budynku ZSO nr 1. Szczegóły oraz link do galerii znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

Licealiści bardzo chńętnie prezentowali gościom swoje umiejńętności: doświadczenia chemiczne i fizyczne, krótki kurs pierwszej pomocy, biologiczne projekty i prezentacje multimedialne w pracowniach informatycznych. Były też popisy jńęzykowe, a także bardziej praktycznie æwiczenia – taniec i gimnastyka artystyczna.

Uczniowie „Plastyka” udekorowali szkołńę swoimi pracami malarskimi i zorganizowali warsztaty, na których można było poddaæ sińę zabiegom charakteryzacji (upiorne blizny, podbite oczy) czy stworzyæ portret antropomorficzny albo daæ sińę sfotografowaæ, wykorzystując rozmaite rekwizyty i obróbkńę zdjńęæ. Wybrane przez młodych artystów osoby wychodziły z własnym portretem lub karykaturą.

Ważnym punktem programu była czńęśæ artystyczna: tu kilku uczniów ujawniło swoje talenty muzyczne, wykonując covery znanych przebojów, a do zaśpiewania jednego z nich zaproszono wszystkich gości. Furorńę robił film przedstawiający w krzywym zwierciadle życie w naszej szkole.

Nie zabrakło też konkretnej wiedzy: ofertńę edukacyjną na rok szkolny 2013/2014 przedstawił dyrektor Wojciech Janiczko, a gimnazjaliści otrzymali ją w formie ulotek z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Przyjńęliśmy setki gimnazjalistów. Odwiedziły nas zorganizowane grupy, ale także pojedynczy uczniowie z raciborskich gimnazjów oraz z okolicznych miejscowości – również spoza powiatu i województwa.

Cieszy fakt, że w tym roku szkolnym w organizacjńę Dni Otwartych zaangażowało sińę tak wiele osób; była to doskonała okazja, by pochwaliæ sińę osiągnińęciami uczniów, pokazaæ coraz lepiej wyposażoną bazńę szkolną, a przede wszystkim oddaæ atmosferńę i klimat „Kasprowicza” – szkoły z tradycjami i otwartością na nowe…

Mamy nadziejńę, że ta atmosfera tak ujńęła gimnazjalistów, że – po pomyślnie zdanych egzaminach – wybiorą właśnie naszą szkołńę. Zapraszamy!

 

G. S.

Galeria zdjńęæ
kliknij powyżej

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: