WYNIKI DSD II

Obrazy newsów: dsd.jpg

Bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie naszej szkoły na  egzaminie DSD II. Poziom C1 uzyskało 14 uczniów, a 3 poziom  B1. Certyfikat jńęzykowy na poziomie C1 daje możliwośæ studiowania na dowolnej uczelni w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii bez konieczności zdawania egzaminu potwierdzającego znajomośæ jńęzyka,  może zwolniæ z lektoratu na studiach, jest też  dodatkowym atutem na rynku pracy. Gratulujemy!

Egzamin DSD II jest dla uczniów naszej szkoły bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do tego egzaminu jest kontynuacja nauki jńęzyka niemieckiego w klasach licealnych.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: