Wyniki egzaminu gimnazjalnego

egzamin_gimnazjalny_22_11.jpg

Uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi mogą z dumą zaprezentowaæ swoje wyniki z egzamin gimnazjalnego. Tegoroczny egzamin, który po raz pierwszy był przeprowadzony w zmienionej formie składał sińę z sześciu czńęści: historia i wos, jńęzyk polski, czńęśæ przyrodnicza (geografia, chemia, fizyka i biologia), matematyka oraz jńęzyk obcy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Liczba zdobytych punktów przez naszych uczniów przewyższa znacznie jak co roku średnią krajową, wojewódzką i powiatu.
W dalszej czńęści newsa przedstawiamy wyniki naszych uczniów łącznie z poziomem w skali staninowej z każdej czńęści egzaminu. Dzińęki temu można odczytaæ pozycjńę, jaką zajmują nasi uczniowie na tle wszystkich zdających.

egzamin_gimnazjalny_22_11.jpg

Uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi mogą z dumą zaprezentowaæ swoje wyniki z egzamin gimnazjalnego. Tegoroczny egzamin, który po raz pierwszy był przeprowadzony w zmienionej formie składał sińę z sześciu czńęści: historia i wos, jńęzyk polski, czńęśæ przyrodnicza (geografia, chemia, fizyka i biologia), matematyka oraz jńęzyk obcy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Liczba zdobytych punktów przez naszych uczniów przewyższa znacznie jak co roku średnią krajową, wojewódzką i powiatu.
tabela_1.jpg

tabela_2.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: