XLV Olimpiada Literatury i Jńęzyka Polskiego

Jerzy Janiczko – uczeń drugiej klasy o profilu matematyczno – fizycznym, wbrew pozorom ma szerokie zainteresowania i zdolności humanistyczne: pisze wiersze, jest bardzo oczytany, a także wziął udział w II etapie XLV Olimpiady Literatury i Jńęzyka Polskiego. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Jerzy Janiczko – uczeń drugiej klasy o profilu matematyczno – fizycznym, wbrew pozorom ma szerokie zainteresowania i zdolności humanistyczne: pisze wiersze, jest bardzo oczytany, a także wziął udział w II etapie XLV Olimpiady Literatury i Jńęzyka Polskiego. 

W sobotńę 14 lutego 2015 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu, w czasie kilku godzin, Jerzy zmagał sińę z rozprawką i testem jńęzykowym.

Kwalifikacja do tej czńęści konkursu nastąpiła na podstawie pracy pisemnej: Ulica jako temat literatury polskiej XX wieku, z którą Jerzy poradził sobie wspaniale. Otrzymał pozytywne recenzje polonistów naszej szkoły – pani Grażyny Strózik i pana dr. Janusza Nowaka, a nastńępnie komisja OLiJP przyjńęła jego pracńę.

Udział w II etapie olimpiady to już ogromny sukces, Jerzemu zabrakło kilku punktów, by przejśæ jeszcze przez czńęśæ ustną konkursu. Ma wińęc spore szanse w przyszłym roku, czego mu oczywiście życzymy i zachńęcamy do działania! 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: