XLVI Olimpiada Jńęzyka Rosyjskiego

Obrazy newsów: olimp_ros_2015.jpg

W dniach 7-8 marca 2015 roku odbył sińę finał okrńęgowego etapu XLVI OLIMPIADY JÊZYKA ROSYJSKIEGO. Rok ten był szczególny, ponieważ w etapie szkolnym wzińęło udział 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Naszą szkołńę reprezentowały dwie uczennice: Sandra Sztuka z klasy III MF oraz Emilia Strzeduła z klasy III MG. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: olimp_ros_2015.jpg W dniach 7-8 marca 2015 roku odbył sińę finał okrńęgowego etapu XLVI OLIMPIADY JÊZYKA ROSYJSKIEGO. Rok ten był szczególny, ponieważ w etapie szkolnym wzińęło udział 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Naszą szkołńę reprezentowały dwie uczennice: Sandra Sztuka z klasy III MF oraz Emilia Strzeduła z klasy III MG.

W sobotńę 7 marca dziewczyny zmagały sińę z testem leksykalno – gramatycznym, nastńępnie odbył sińę egzamin ustny. W niedzielńę 8 marca ogłoszono wyniki, które były miłą niespodzianką dla naszych uczennic. Osiągnńęły rewelacyjne wyniki, dzińęki którym uplasowały sińę w pierwszej dwudziestce najlepszych olimpijczyków z województwa śląskiego i opolskiego. Uroczystośæ wrńęczenia dyplomów uświetnił przedstawiciel Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie – Konsul Konstantin Szykin.

Obrazy newsów: olimp_ros_2015_1.jpg

Obrazy newsów: olimp_ros_2015_2.jpg

Obrazy newsów: olimp_ros_2015_3.jpg

Sandrze i Emilii serdecznie gratulujemy tak dobrych wyników!!!

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: