“Zakręcony konkurs” Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ogłosił “zakręcony” konkurs, by jeszcze bardziej Was zmobilizować do zbiórki na rzecz chorego Mikołaja.  Klasa, która zbierze najwięcej plastikowych zakrętek i zużytych baterii będzie nagrodzona bonem na pizzę. Nagroda zostanie ufundowana przez Radę Rodziców. Szczegóły w regulaminie umieszczonym poniżej.

To nieduży wysiłek zbierać zakrętki i baterie, a korzyści wielkie. Jeśli każdy z nas przyniesie 5-10 sztuk, to jak pomnożymy to przez całą społeczność szkolną, da pożądany efekt.

REGULAMIN „ZAKRĘCONEGO” KONKURSU SU

Organizator
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSO nr 1 w Raciborzu.
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy ZSO nr 1 w Raciborzu.
Cele konkursu:
1. Wsparcie akcji charytatywnej dla chorego Mikołaja.
2. Integracja między uczniami.
Przebieg konkursu:
1. Zadanie konkursowe polega na zebraniu jak największej ilości plastikowych nakrętek i zużytych baterii.
2. Za każdy surowiec osobno (zakrętki i baterie) klasa może otrzymać od 0 do 10 pkt. (brana będzie pod uwagę objętość, w przypadku wątpliwości również waga surowca).
3. Jeśli któryś surowiec będzie znacząco przewyższał zebrane przez inne klasy, możliwy jest dodatkowy bonus (do 10 pkt.).
4. Przedstawiciele klasy składają w piwnicy u obsługi szkoły podpisane (nazwa klasy, może też być nazwisko jeśli ktoś z Was zbierze dużo surowca) worki lub kartony z zebranymi zakrętkami i bateriami (każde spakowane osobno)termin do 3 czerwca.
5. Czas trwania konkursu od 23.05.22 do 03.06.22 r.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06.06.22 w ramach imienin miesiąca.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną komisję konkursową, w której składzie znajdą się przedstawiciele Zarządu SU i opiekunowie SU.
8. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskiej klasy i przyzna nagrodę za 1 miejsce (bon na pizzę w wysokości 200 zł) ufundowaną przez Radę Rodziców.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: