Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 partnerem PWSZ w Raciborzu!

20 czerwca 2022 roku pani dyrektor Marzena Kacprowicz podpisała, a właściwie odnowiła umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Uroczyste sygnowanie umowy odbyło się w budynku PWSZ przy ul. Słowackiego 55 w obecności rektora uczelni dr. Pawła Strózika i prorektorów pani dr. Beaty Fedyn i dr. inż. Tomasza Czyszpaka.

Wzajemne uzupełnianie

Umowa zakłada uczestnictwo uczniów w wykładach i lekcjach otwartych, warsztatach, spotkaniach, pracach kół naukowych czy artystycznych. Najzdolniejsi uczniowie ZSO nr 1 będą mieli możliwość korzystania z tutoringu – opieki kadry naukowej Uczelni. Z kolei szkoła deklaruje aktywne uczestnictwo w popularyzowaniu kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię.

Uczniowie będą mogli skorzystać np. z zajęć w ultranowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, zwiedzać laboratoria Instytutu Techniki, spróbować swych sił w Centrum Digitalizacji czy sprawdzić, jak wyglądają zajęcia z wykorzystaniem kabiny do tłumaczeń symultanicznych oraz sali konferencyjnej.

Ważny partner uczelni

– Z nieukrywaną radością witam w gronie partnerów naszej uczelni ZSO nr 1. To szkoła z dużymi tradycjami i bardzo ważna instytucja edukacyjna w mieście. Mam nadzieję, że nowa umowa o współpracy wytyczy ścieżkę do kolejnych inicjatyw z korzyścią zarówno dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, jak i PWSZ w Raciborzu – powiedział rektor dr Paweł Strózik. Natomiast pani dyrektor Marzena Kacprowicz podkreśliła, że ta współpraca jest dla niej i dla raciborskiej „Jedynki” naturalnym spoiwem obu placówek – kilku nauczycieli prowadzi zajęcia zarówno w PWSZ, jak i w ZSO nr 1, dlatego obopólne wsparcie może generować różnorakie sukcesy!

Uczniowie „Kasprowicza” po kilku wizytach w PWSZ wrócili oczarowani uczelnią, jej zapleczem dydaktycznym. Ta współpraca na pewno wpłynie na podniesienie jakości kształcenia.

Nasi partnerzy również informują o podjęciu współpracy na stronie PWSZ.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: