Znajdź właściwe rozwiązanie

Obrazy newsów: program_antypapieros.jpg

W obecnym roku szkolnym w klasach pierwszych i drugich naszego gimnazjum przeprowadzony został program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” zorganizowany dzińęki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu. Partnerami tego programu obok Głównego Inspektoratu Sanitarnego są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Program obejmował zajńęcia warsztatowe, w czasie których uczniowie dowiedzieli sińę dlaczego ludzie palą tytoń, co powinniśmy wiedzieæ o paleniu tytoniu i jego skutkach oraz co nam daje niepalenie. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: program_antypapieros.jpg W obecnym roku szkolnym w klasach pierwszych i drugich naszego gimnazjum przeprowadzony został program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” zorganizowany dzińęki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu. Partnerami tego programu obok Głównego Inspektoratu Sanitarnego są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Program obejmował zajńęcia warsztatowe, w czasie których uczniowie dowiedzieli sińę dlaczego ludzie palą tytoń, co powinniśmy wiedzieæ o paleniu tytoniu i jego skutkach oraz co nam daje niepalenie.

Szczególnie ważne okazały sińę warsztaty „Naucz sińę mówiæ NIE” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”, podczas których uczono sińę zachowań asertywnych, odmawiania w sytuacji nacisku grupowego, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Ostatnie warsztaty „Uwierz w siebie” pokazały, w jaki sposób wzmacniaæ pozytywne myślenie o sobie i rozwijaæ umiejńętności w kontaktach z ludźmi.

Mamy nadziejńę, że informacja w formie ulotki (autor: Bartłomiej Zapart kl. IIG1) skłoni wszystkie osoby palące tytoń do jak najszybszego zerwania z nałogiem!

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: