Bliskie spotkania z raciborską przyrodą

zaj_plener_rokosz.jpg Tegoroczne zajńęcia z podstaw fotografii i filmu w raciborskim “Plastyku” rozpoczńęły sińę w pierwszym tygodniu września w wyjątkowej “pracowni”, tj. leśno-stawowym rezerwacie przyrody “Łńężczok” pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz i nauczyciela biologii oraz autora proekologicznych filmów o w/w rezerwacie – mgr Stanisława Różyckiego.
Wińęcej informacji oraz linki do galerii zdjńęæ autorstwa dr Gabrieli Habrom – Rokosz i Agnieszki Sochiery znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.

zaj_plener_rokosz.jpg Tegoroczne zajńęcia z podstaw fotografii i filmu w raciborskim “Plastyku” rozpoczńęły sińę w pierwszym tygodniu września w wyjątkowej “pracowni”, tj. leśno-stawowym rezerwacie przyrody “Łńężczok” pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz i nauczyciela biologii oraz autora proekologicznych filmów o w/w rezerwacie- mgr Stanisława Różyckiego.

Wstńęp do fotografii na łonie Natury, pozwolił młodzieży w praktyczny sposób zapoznaæ sińę z charakterem światła, jego zmiennością oraz wpływie na kształtowanie sińę obrazu fotograficznego. Ogromna wiedza znawcy przyrody wzbogaciła nie tylko wiedzńę z zakresu biologii, ale pozwoliła odkryæ detale, bńędące inspiracją do dalszych estetycznych poszukiwań [salwinia, kotewka – orzech wodny, zimowit. kłokoczka, ols i wiele innych okazów]. Wielogodzinne zajńęcia umożliwiły wnikliwą obserwacjńę zmieniających sińę warunków, jak również pozwoliły zarejestrowaæ wiele ciekawych kadrów fotograficznych [m.in. walkńę łabńędzi]. Ten pierwszy – dla uczniów klasy pierwszej Liceum Plastycznego – ale nie ostatni plener fotograficzny o charakterze proekologicznym młodzież uznała za bardzo udany i twórczy.

Galeria zdjńęæ autorstwa dr Gabrieli Habrom – Rokosz
kliknij powyżej

Galeria zdjńęæ autorstwa Agnieszki Sochiery
kliknij powyżej

Poprzednie

Nastpęne

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: