Certyfikaty DELF rozdane

 Obrazy: delf_2014.jpg W piątek 25.04.2014 r. w trakcie uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, uczennice klasy 3 FN: Marzena Brągiel, Angelika Laskowska, Nicol Michalska, Jennifer Sokołowska oraz Julia Wyleżoł otrzymały certyfikaty potwierdzające znajomośæ jńęzyka francuskiego DELF na poziomie B1. Zdobyty certyfikat jest nie tylko nagrodą za włożoną naukńę i trud w poznawaniu jńęzyka mieszkańców znad Loary, ale także najlepszym dowodem na to, że w ciągu trzech lat nauki w liceum można opanowaæ jńęzyk obcy na poziomie gwarantującym swobodną komunikacjńę z frankofonami 

 

Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu
%d bloggers like this: