Dni Otwarte w Liceum Plastycznym

zajawka_zenit.jpg

W czwartek 29 marca 2012 r. w ZSO nr 1 miały miejsce Dni Otwarte Liceum Plastycznego.

Gimnazjaliści mieli okazjńę dowiedzieæ sińę jak wygląda nauka w 4-letnim Liceum Plastycznym i jakie są planowane specjalizacje, a także jak wyglądają egzaminy wstńępne, które prowadzone są poza elektronicznym systemem rekrutacji, bńędąc egzaminami praktycznymi (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna oraz rozmowa kwalifikacyjna; szczegóły w zakładce Rekrutacja do Liceum Plastycznego ).

Wińęcej informacji znajduje sińę w dalszej czńęści newsa

zajawka_zenit.jpg

W czwartek 29 marca 2012 r. w ZSO nr 1 miały miejsce Dni Otwarte Liceum Plastycznego.

Gimnazjaliści mieli okazjńę dowiedzieæ sińę jak wygląda nauka w 4-letnim Liceum Plastycznym i jakie są planowane specjalizacje, a także jak wyglądają egzaminy wstńępne, które prowadzone są poza elektronicznym systemem rekrutacji, bńędąc egzaminami praktycznymi (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna oraz rozmowa kwalifikacyjna; wińęcej informacji w zakładce Rekrutacja do Liceum Plastycznego ).

Kandydaci mieli okazjńę zwiedziæ szkołńę, zobaczyæ film o szkole oraz porozmawiaæ z uczniami plastyka, którzy opowiedzieli jak wygląda nauka, warsztaty, plenery, a także wiele różnych ciekawostek na temat szkoły. Uczniowie zobaczyli w auli nową wystawńę prac uczniów Liceum Plastycznego (wińęcej informacji na temat wystawy wkrótce), gdzie prezentowane były fotografie i grafiki uczniów klasy 1 LP, powstałe podczas warsztatów i zajńęæ z przedmiotów „Projektowanie i kompozycja” oraz „Fotografia i film”.

Gimnazjaliści przynieśli ze sobą swoje prace – szkice, rysunki, fotografie i obrazy, które omówili z nauczycielką projektowania i kompozycji oraz technik graficznych w Liceum Plastycznym, dr Karoliną Stanieczek. Po konsultacji chńętni wraz z uczniami klasy 1 LP wzińęli udział w zajńęciach z liternictwa i kaligrafii.

Dzińękujemy wszystkim za przybycie i zachńęcamy do nauki w naszej szkole!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu sekretariatu ZSO nr 1: 32 415 44 52 a także e-mailowo: [email protected]

Dni otwarte w Liceum Plastycznym

lpzaj.jpg
Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów na Dzień Otwarty w Liceum Plastycznym w Raciborzu
29 marca 2012 r. (czwartek).
Zapraszamy wszystkich chńętnych do potwierdzenia udziału do 28 marca 2012 r. (środa)
telefonicznie: 
nr tel. 32 415 44 52
lub e-mailowo: [email protected]


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Program dni otwartych znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.

lpzaj.jpg
Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów na Dzień Otwarty w Liceum Plastycznym w Raciborzu
29 marca 2012 r. (czwartek).
Zapraszamy wszystkich chńętnych do potwierdzenia udziału do 28 marca 2012 r. (środa) telefonicznie: nr tel. 32 415 44 52 lub e-mailowo: [email protected]

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

W programie m. in. prezentacja szkoły, charakterystyka specjalizacji, pokazowe zajńęcia plastyczne (projektowanie i kompozycja), konsultacje prac, omówienie przebiegu egzaminów wstńępnych.

Zachńęcamy do przyniesienia swoich prac – szkiców, obrazów, rysunków, fotografii – podczas spotkania bńędzie możliwośæ omówienia ich z nauczycielami Liceum Plastycznego.


lp.jpg


Wybierz kategorię

%d bloggers like this: