Dodatkowe dni wolne od zajńęæ dydaktyczno-wychowawczych w ZSO nr 1

ogloszeniazso.gif Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ustalił dodatkowe dni wolne od zajńęæ dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013. Szczegóły dostńępne są w dalszej czńęści newsa. Dni wolne dla Liceum Ogólnokształcacego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi są takie same. Natomiast dla Liceum Plastycznego przewidziano niewielkie zmiany.
ogloszeniazso.gif Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ustalił dodatkowe dni wolne od zajńęæ dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013. Szczegóły dostńępne sa w dalszej czńęści newsa. Dni wolne dla Liceum Ogólnokształcacego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi są takie same. Natomiast dla Liceum Plastycznego przewidziano niewielkie zmiany.

 

Na podstawie § 5. 1-2. rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 – z późniejszymi zmianami) ustalam w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowe dni wolne od zajńęæ dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi im. J. von Eichenorffa, I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w nastńępujących terminach:

 

–         2 listopada,

–         2 maja,

–         7 maja (pisemny egzamin maturalny z jńęzyka polskiego, poziom podstawowy),

–         8 maja (pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy),

–         9 maja (pisemny egzamin maturalny z jńęzyka angielskiego, poziom podstawowy),

–         31 maja.

 Jednocześnie informujńę, że w tych dniach w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu dla uczniów organizowane bńędą zajńęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761, z późn. zm.) ustalam w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowe dni wolne od zajńęæ dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Liceum Plastycznego w nastńępujących terminach:

 

–         2 listopada,

–         2 maja,

–         7 maja (pisemny egzamin maturalny z jńęzyka polskiego, poziom podstawowy),

–         8 maja (pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy),

–         31 maja.

 Jednocześnie informujńę, że w tych dniach w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu dla uczniów organizowane bńędą zajńęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

Dyrektor ZSO nr 1 Wojciech Janiczko

 

 

Poprzednie

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: