Głosuj na Dżojstiki!

Do 1 grudnia oddajemy głosy na „Dżojstiki”, czyli grono dziesińęciorga licealistów z raciborskiego ZSO nr 1, którzy pod opieką pani Urszuli Majewskiej biorą udział w ogólnopolskim konkursie “Nakrńęæ sińę na zdrowie”, organizowanym przez Fundacji Banku Ochrony środowiska, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szczegóły konkursu i głosowania w rozwinińęciu newsa.

Zachńęcamy do oddania głosu na „Dżojstiki”, czyli grono dziesińęciorga licealistów z raciborskiego ZSO nr 1, którzy pod opieką pani Urszuli Majewskiej biorą udział w ogólnopolskim konkursie “Nakrńęæ sińę na zdrowie”, organizowanym przez Fundacji Banku Ochrony środowiska, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zadaniem konkursowym było stworzenie krótkiego reportażu prezentującego walory ekologicznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub zakładzie przetwórczym.

Ekipa Dżojstików podjńęła współpracńę z panem Krystianem Stańkiem, właścicielem certyfikowanego eko-gospodarstwa w Pogrzebieniu oraz innymi lokalnymi przedsińębiorcami i instytucjami, co zaowocowało powstaniem kilkuminutowego filmu.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwsza jego czńęśæ polegała na gromadzeniu wiedzy dotyczącej tematu, odwiedzinach w wybranej placówce ekologicznej i napisaniu scenariusza samego reportażu. Wszystko to należało poprzeæ pisemnymi raportami.

 Jak sińę okazało, sńędziom przypadł do gustu nasz pomysł, bowiem w I etapie przyznali nam drugie miejsce, wyróżniając nas tym samym spośród przeszło osiemdziesińęciu innych ekip, dzińęki czemu Nasza szkoła wzbogaciła sińę o nową kamerńę.

Ten sukces zmotywował nas do wytńężenia sił w drugim, kluczowym etapie. Po wielu dysputach i godzinach tworzenia, przeinaczania i dopieszczania z ulgą wysłaliśmy film oraz raport dotyczący jego powstawania do oceny.

Podekscytowani czekamy na rezultat kilkumiesińęcznej pracy, a wińęc na oceny sńędziów.

I chociaż na to nie mamy wpływu, to możemy również staraæ sińę o nagrodńę internautów. Pomóc w jej zdobyciu może każdy życzliwy odbiorca. Wystarczy tylko zagłosowaæ na nasz film w sposób jak niżej.

JAK GŁOSOWAÆ?
1. Należy zarejestrowaæ sińę na: http://filmnazdrowie.pl/2013/index.php?m=ho&pm=re0 .
2. Potwierdzaæ rejestracjńę na mailu.
3. Zalogowaæ sińę i zagłosowaæ na 3 FILMY – jeśli zagłosujecie na jeden lub dwa, GŁOSY BÊD¡ NIEWA¯NE!

Jeden z głosów prosimy przeznaczyæ na film podpisany “Reportaż filmowy – Dżojstiki” (obrazek z kolorowym napisem “CZY WIESZ DLACZEGO EKOLOGICZNE?”).

Głosy oddawaæ można do 1 grudnia. Za wszystkie z góry serdecznie dzińękujemy.

opiekun: p. Urszula Majewska
Bartłomiej Starzak
Wojciech Hordejuk
Aleksandra Aniśko
Ewa Pabian
Rafał Kloc
Kamil Listopad
Patryk Pakosz
Anna Płaczek
Dawid Bedrunka
Kamil Monkiewicz 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: