Interaktywnie o zmysłach

 26 listopada br. klasa 1 IM odwiedziła raciborskie Muzeum, w którym jeszcze przez kilka dni gości wystawa interaktywna pt. „świat zmysłów”. Wystawa ta wypożyczona jest z Muzeum Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie. Ekspozycja w ciekawy sposób ukazuje tajemnice ludzkich zmysłów, w szczególności wzroku i słuchu, ale też wńęchu i dotyku. Uczniowie mogli mińędzy innymi rozmawiaæ z opóźnieniem, obserwowaæ złudzenia optyczne, które nieraz były bardzo zaskakujące, zbadaæ swoje reakcje na dźwińęk oraz na zapach. Lekcja muzealna była bardzo ciekawa, bo wszystkiego można było dotknąæ  i przez doświadczenia lepiej  zrozumieæ  funkcjonowanie naszych zmysłów.
Wybierz kategorię

%d bloggers like this: