Konkurs na ekslibris naszej biblioteki

Obrazy newsów: ekslibris.png

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w KONKURSIE NA EKSLIBRIS BIBLIOTEKI ZSO NR 1
Ekslibris wyraz pochodzi z j. łac. (ex libris – z książek, z ksińęgozbioru) – jest to znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczńęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela ksińęgozbioru, lub jego inicjałami, bądź z nazwą instytucji, w której sińę znajduje. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, przyklejoną do wewnńętrznej strony okładki, w prostszej formie może to byæ pieczątka.

Przewidziano nagrodńę główną dla zwycińęzcy oraz dyplomy dla uczestników. Osoby chcące wziąæ udział w konkursie proszone są o zgłoszenie sińę do biblioteki szkolnej. Prace konkursowe przyjmowane są w bibliotece szkolnej do końca listopada br.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: