Na zielonej Ukrainie

 

W dniach 15 – 18. 10. 2013 uczniowie klasy III BG oraz uczniowie klasy II BG wzińęli udział w warsztatach przedmiotowych na Ukrainie, których tematem była : Interdyscyplinarna, wielotematyczna forma edukacji, uwzglńędniająca wątki historyczne, kulturowe i przyrodnicze Lwowa. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili mińędzy innymi Zamki Złotej Podkowy: Olesko – miejsce urodzin Jana III Sobieskiego, Podhorce – pałac w stylu villa castello, własnośæ Koniecpolskich, Rzewuskich i Sanguszków. Kolejnym etapem wyprawy było poznanie historycznych, kulturowych i przyrodniczych zabytków Lwowa.

Wińęcej w dalszej czńęści newsa.

W dniach 15 – 18. 10. 2013 uczniowie klasy III BG oraz uczniowie klasy II BG wzińęli udział w warsztatach przedmiotowych na Ukrainie, których tematem była : Interdyscyplinarna, wielotematyczna forma edukacji, uwzglńędniająca wątki historyczne, kulturowe i przyrodnicze Lwowa. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili mińędzy innymi Zamki Złotej Podkowy: Olesko – miejsce urodzin Jana III Sobieskiego, Podhorce – pałac w stylu villa castello, własnośæ Koniecpolskich, Rzewuskich i Sanguszków. Kolejnym etapem wyprawy było poznanie historycznych, kulturowych i przyrodniczych zabytków Lwowa.

Uczniowie badali budowńę geologiczną, rzeźbńę wzgórza ostańcowego oraz roślinnośæ na zboczach Góry Zamkowej.

W programie nie zabrakło czasu na poznanie historycznych i kulturowych zabytków Lwowa, takich jak: Stare Miasto, Ratusz Lwowski, pomnik Adama Mickiewicza, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska, Kościół Dominikanów i słynny w całej Europie Cmentarz Łyczakowski.

Ostatni dzień wyprawy to wizyta w ¯ółkwi, mieście założonym w roku 1597 przez hetmana polnego koronnego Stanisława ¯ółkiewskiego.

Wieczorem natomiast na wszystkich czekała niespodzianka w postaci uczestnictwa w przedstawieniu Baron cygański Johanna Straussa w przepińęknymi budynku Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej.

Opiekunami grupy byli: panie Urszula Majewska, Beata Paduch oraz pan Leszek Radaj.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: