Podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Jńęzyka Angielskiego

Obrazy newsów: ang.jpg

08 kwietnia 2014 roku z okazji VII Powiatowego Konkursu Jńęzyka Angielskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu gościł uczniów gimnazjów z Raciborza, a także powiatu raciborskiego i powiatów ościennych. Podobnie jak w poprzednich edycjach, Konkurs trwał 50 minut i składał sińę z 60 pytań jednokrotnego wyboru, testujących znajomośæ gramatyki i leksyki. Sprawdzaniem prac zajńęło sińę Jury Konkursu, składające sińę z nauczycieli szkół uczestniczących w Konkursie.

Do Konkursu przystąpiło 38 uczniów z klas I, II i III gimnazjalnych. Poziom tegorocznego Konkursu był niezwykle wyrównany i, co bardzo cieszy, wysoki, bo aż 7 uczniów zdobyło I miejsce. Tabela z wynikami zwycińęzców w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: ang.jpg

08 kwietnia 2014 roku z okazji VII Powiatowego Konkursu Jńęzyka Angielskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu gościł uczniów gimnazjów z Raciborza, a także powiatu raciborskiego i powiatów ościennych. Podobnie jak w poprzednich edycjach, Konkurs trwał 50 minut i składał sińę z 60 pytań jednokrotnego wyboru, testujących znajomośæ gramatyki i leksyki. Sprawdzaniem prac zajńęło sińę Jury Konkursu, składające sińę z nauczycieli szkół uczestniczących w Konkursie.

Do Konkursu przystąpiło 38 uczniów z klas I, II i III gimnazjalnych. Poziom tegorocznego Konkursu był niezwykle wyrównany i, co bardzo cieszy, wysoki, bo aż 7 uczniów zdobyło I miejsce.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIÊKUJEMY

ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

A ZWYCIÊZCOM I ICH OPIEKUNOM

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: