Pomogliśmy 6 rodzinom!

Obrazy newsów: szlachetna_paczka_2014.jpg Jak co roku nasza szkoła wzińęła udział w Szlachetnej Paczce. Do zorganizowania pomocy potrzebującym rodzinom włączyła sińę niemal cała szkolna społecznośæ, z ogromnym zaangażowaniem uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przystąpili do szlachetnej pomocy w ramach szlachetnej paczki. Dzińęki zaangażowaniu ogromnej ilości osób, uruchomił sińę łańcuch ludzi dobrej woli, co pozwoliło na przygotowanie pomocy sześciu rodzinom! Z każdym rokiem udaje sińę nam pomóc coraz wińększej ilości osób, co motywuje nas jeszcze bardziej do działania, a także uczy jak ważne jest pomaganie potrzebującym i jak wiele satysfakcji przynosi uśmiech na twarzach obdarowanych osób. Zapraszamy do drużyny szlachetnej paczki, działającej w naszej szkole, kolejnych darczyńców, w przyszłym roku.
Jak co roku nasza szkoła wzińęła udział w Szlachetnej Paczce. Do zorganizowania pomocy potrzebującym rodzinom włączyła sińę niemal cała szkolna społecznośæ, z ogromnym zaangażowaniem uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przystąpili do szlachetnej pomocy w ramach szlachetnej paczki. Dzińęki zaangażowaniu ogromnej ilości osób, uruchomił sińę łańcuch ludzi dobrej woli, co pozwoliło na przygotowanie pomocy sześciu rodzinom! Z każdym rokiem udaje sińę nam pomóc coraz wińększej ilości osób, co motywuje nas jeszcze bardziej do działania, a także uczy jak ważne jest pomaganie potrzebującym i jak wiele satysfakcji przynosi uśmiech na twarzach obdarowanych osób. Zapraszamy do drużyny szlachetnej paczki, działającej w naszej szkole, kolejnych darczyńców, w przyszłym roku.

Obrazy newsów: szlachetna_paczka_2014_02.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: