Studium światła

Studium światła, czyli warsztaty fotograficzne uczniów Liceum Plastycznego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu. Pierwsze zajńęcia z podstaw fotografii i filmu w nowym roku szkolnym zorganizowane zostały w formie pleneru fotograficznego. Preferując aktywne metody nauczania oraz naturalne źródła inspiracji twórczej, umożliwiono młodzieży realizacjńę æwiczeń stanowiących istotńę fotografii, tj. umiejńętnośæ obserwacji. Zdjńęcia w rozwinińęciu newsa.

Studium światła, czyli warsztaty fotograficzne uczniów Liceum Plastycznego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu. Pierwsze zajńęcia z podstaw fotografii i filmu w nowym roku szkolnym zorganizowane zostały w formie pleneru fotograficznego. Preferując aktywne metody nauczania oraz naturalne źródła inspiracji twórczej, umożliwiono młodzieży realizacjńę æwiczeń stanowiących istotńę fotografii, tj. umiejńętnośæ obserwacji. 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: