Projekt Erasmus+ “L’euro: hier, aujourd’hui, demain” dobiegł końca

W dniach 30.05 – 4.06.2022 r. w naszej szkole gościliśmy dwie grupy partnerskie: z Luksemburga i Włoch, współrealizujące z nami projekt Erasmus+ “L’euro: hier, aujourd’hui, demain”. 

Tematem przewodnim projektu była moneta euro. Podczas październikowego pobytu w Luksemburgu dowiedzieliśmy się jak doszło do tego, że euro stało się wspólną monetą wielu krajów UE. Podczas kwietniowej eskapady na włoską wyspę Lipari zobaczyliśmy jak euro funkcjonuje w jednej z gałęzi gospodarki Włoch – turystyce. W końcu przyszedł czas, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się nad polskim euro: czy mamy szansę na jego wprowadzenie, jak sobie je wyobrażamy, czy rzeczywiście jego potrzebujemy oraz w jaki sposób już z niego korzystamy.

W tym celu młodzież z trzech krajów projektowych razem zrealizowała projekty polskiego euro, przeprowadziła wywiady z mieszkańcami powiatu raciborskiego na temat przyszłości euro, sprawdziła jak wygląda siła nabywcza w każdym z krajów. Dzięki udziałowi w proponowanych działaniach, młodzież wzmocniła swoje umiejętności językowe i informatyczne, wzbogaciła wiedzę o Polsce, UE i jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Wspólnie spędzony czas wolny, na kręglach czy ognisku, a później w czasie wycieczki do Krakowa, pozwoliły na rewelacyjną zabawę i integrację młodych ludzi.

Projekt “L’euro: hier, aujourd’hui, demain” dobiegł końca. Jesteśmy przekonani jednak, że nawiązane kontakty między szkołami oraz znajomości i przyjaźnie przetrwają na dłużej.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: